区域/语言
OLT(AN6000系列) AN6000-17、AN6000-15、AN6000-7、AN6000-2、AN6001-G16、AN6001-GF16

AN6000系列设备是面向F5G时代的全新智能电信级局端OLT 。支持EPON、GPON、10G EPON、XG-PON、XGS-PON、 GPON&XG-PON Combo、 GPON&XGS-PON Combo等多种PON业务统一接入,满足家庭接入、企业接入、移动前传、高清直播等各种业务场景需求。为用户提供高带宽、低成本的综合业务接入方案,从而满足超宽对称接入等飞速增长的宽带业务需求。

AN6000-17
AN6000-2
AN6000-7
AN6000-15
AN6001-G16
AN6001-GF16

产品优势